FAQ

Via deze pagina informeren wij u omtrent de werkwijze van de marktplaats en geven wij antwoord op de veel gestelde vragen.

 • Voor wie is de DAS Katwijk?
  De DAS Katwijk is voor alle partijen die willen meedingen naar opdrachten aangaande het inhuren van opdrachten voor tijdelijke capaciteit, ongeacht de rechtsvorm van geïnteresseerden.
 • Is het accepteren van de voorwaarden bij registratie verplicht?
  Ja, door uzelf te registreren verklaart u dat u de inkoopvoorwaarden van Katwijk accepteert.
 • Kan ik onderhandelen over de voorwaarden van de DAS Katwijk?
  De voorwaarden van Katwijk zijn leidend en er is geen onderhandeling mogelijk.
 • Hoe schrijf ik me in voor de DAS?
  Inschrijven DAS Katwijk
  Klik rechtsboven op inloggen. Indien je al een account hebt bij DAS Katwijk/Poolz kun je direct inloggen. Mocht je nog niet over een account beschikken, dan klik je op registreren.

  Toelating tot de DAS categorieën
  Nadat je bent ingelogd kun je onder het kopje “DAS categorie” je per categorie inschrijven. Dit doe je door op de categorie te klikken en vervolgens een “verzoek tot toelating” te doen. Om je in te schrijven vul je het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in en dien je akkoord te gaan met de inkoopvoorwaarden. Op basis van jouw vakgebied of expertise kies je voor welke categorieën je wil inschrijven.

  Beoordeling aanvragen

  Binnen vijf werkdagen wordt je verzoek tot toelating beoordeeld. Het kan dus even duren voordat je toegang hebt tot de categorie en je de opdrachten in de categorie in kan zien. Na toelating kan je reageren op opdrachten en word je per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe opdrachten.
 • Wat gebeurt er als een offerteaanvraag wordt ingetrokken, nadat ik een bieding heb gedaan?
  Tijdens de biedingstermijn worden de aanbiedingen in een digitale kluis opgeslagen. Als de offerteaanvraag wordt ingetrokken, dan sturen wij de leveranciers die reeds een aanbieding hebben gedaan, een e-mail met de mededeling dat de offerteaanvraag is ingetrokken. Indien de offerteaanvraag eerst zichtbaar voor u was en op een later moment niet meer, kunt u ervan uitgaan dat de offerteaanvraag is ingetrokken.
 • Wat betekent het voornemen tot afwijzing of gunning?
  Dit is de gunningsbeslissing. Een voornemen tot afwijzing betekent dat u of uw kandidaat niet geselecteerd bent/is. Voornemen tot gunning is dat Katwijk voornemens is de opdracht aan u te gunnen. Het proces van screening en het overleggen van bewijsmiddelen wordt opgestart. In deze fase is ook sprake van een bezwaartermijn waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen de gunningsbeslissing.
 • Wat gebeurt er na de definitieve gunning?
  Na de definitieve gunning wordt een inleenopdracht verstrekt en zal de kandidaat aan wie de opdracht is gegund gaan starten met zijn/haar werkzaamheden. De definitieve gunning zal worden gepubliceerd op www.daskatwijk.nl onder de tab Publicatie Gunningen en gebundeld per kwartaal worden gepubliceerd op TenderNed.
 • Ik ben afgewezen voor een functie. Kan ik mij opnieuw aanbieden voor een andere functie?
  Een afwijzing geschiedt op basis van de desbetreffende offerteaanvraag. Wanneer een nieuwe offerteaanvraag wordt gepubliceerd, kunt u zich opnieuw aanbieden. Voordat u zich opnieuw inschrijft zijn beide partijen er bij gebaat dat de gronden in de eerdere afwijzing serieus in overweging moeten worden genomen.
 • Waar kan ik vragen stellen over de offerteaanvraag?
  Functie-inhoudelijke vragen kunnen uitsluitend gesteld worden via de applicatie van de DAS Katwijk bij de desbetreffende offerteaanvraag. Vragen die via een andere weg worden gesteld, zullen niet worden beantwoord.
 • Waar kan ik technische vragen stellen over de applicatie van de DAS Katwijk?
  Technische vragen kunnen gesteld worden via helpdesk@poolz.nl
 • Ik heb mijn offerte niet op tijd kunnen indienen. Kan ik mijzelf alsnog aanbieden?
  Indien de termijn voor het indienen van offertes is verstreken, is het niet meer mogelijk om offertes in te dienen. Hierop zal geen uitzondering gemaakt worden.
 • Wat dient er in het tarief verwerkt te worden?
  Het uurtarief is inclusief reis-, verblijf-, parkeerkosten en eventuele overige kosten exclusief BTW.
 • Hoe word ik geïnformeerd over een nieuwe offerteaanvraag?
  Wanneer een nieuwe offerteaanvraag wordt gepubliceerd, zal deze kenbaar worden gemaakt aan alle geregistreerden die zijn toegelaten tot de betreffende categorie waarbinnen de offerteaanvraag gepubliceerd wordt en indien is gekozen om notificaties te ontvangen. Deze notificaties kan je aanzetten in je eigen account.