DAS Katwijk

Welkom op de website van de DAS Katwijk.

De gemeente Katwijk besteedt inhuuropdrachten (die niet via een mantelovereenkomst verlopen) uit via een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Het DAS draait op het platform ‘Poolz’. Via deze inhuurdesk huurt gemeente Katwijk op een rechtmatige manier tijdelijk personeel in.

Wilt u als leverancier in aanmerking komen voor inhuuropdrachten bij de gemeente Katwijk? Schrijft u zich dan eerst eenmalig, kosteloos, in via de “registreren” button rechts op deze pagina.

Hoe werkt ons DAS?
Om definitief mee te kunnen dingen, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen. U:

  • levert een volledig ingevuld en ondertekend (natte handtekening) Uniform Europese Aanbestedingsdocument (UEA) aan;
  • levert een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel aan;
  • verklaart akkoord te gaan met de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Katwijk;
  • verklaart ermee akkoord te gaan dat de gemeente Katwijk uitvragen minstens 5 (vijf) kalenderdagen publiceert.


Verder geeft u aan voor welke soort(en) inhuuropdrachten u in aanmerking wilt komen. Dit doet u door middel van het inschrijven op één of meerdere DAS categorieën binnen de applicatie.

Na afronding van de registratie krijgt u toegang tot het Poolz Platform. Vervolgens kunt u meedingen naar inhuuropdrachten bij de gemeente Katwijk.

Voor iedere inhuuropdracht beschrijven we de te volgen procedure inclusief de wijze waarop we bijvoorbeeld het cv toetsen (gunningscriteria). Ook vindt u in welke mate het uurtarief en interview bepalend zijn voor de uiteindelijke selectie.

Let op: Inhuuropdrachten zijn pas zichtbaar nadat u zich heeft ingeschreven op een of meerdere DAS categorieën. Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk behandeld. De DAS Katwijk zal omstreeks 30 januari 2023 gepubliceerd worden op TenderNed. Opdrachten zullen vanaf 1 maart te zien zijn op deze website.

Registratie

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst eenmalig te registreren.


Voorwaarden en procedure

Het gebruik van de applicatie van de DAS van Katwijk kent een aantal voorwaarden en documenten die van toepassing zijn om toegelaten te worden tot een categorie, bij de uitvoering van de offerteprocedure en bij de uitvoering van de opdracht; te weten:

Algemene Inkoopvoorwaarden
Algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten
BYOD
Concept DAS Overeenkomst inhuur arbeidskrachten
Concept DAS Overeenkomst met ZZP’er
Concept DAS Overeenkomst tussenkomst ZZP’er