Projectleider / Ambtelijk opdrachtgever

Startdatum: 14-08-2024
Einddatum: 28-02-2025
Standplaats:Katwijk
Uren per week: 20 tot 24 uur
Optie tot verlenging : ja, 2 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
Opdracht omschrijving

Over Gemeente Katwijk: Met ruim 65.000 inwoners is Gemeente Katwijk een krachtige organisatie die nauw samenwerkt met de inwoners van Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg. Meer informatie vind je op www.katwijk.nl.

Cluster Projecten, Programma’s en Opgaven (PPO): Het PPO-cluster bedient alle domeinen binnen de gemeente en richt zich op het verbeteren van de slagkracht en beheersing van projecten, programma’s en opgaven, met een focus op de IPM-methodiek.

Deze opdracht is tweeledig: projectleider 50% en ambtelijk opdrachtgever 50%. 

Projectleider: project nieuwbouw van Salem (zorgisntelling)

Als projecteider ben jij verantwoordelijk voor het behalen v an de gemeentelijke doelstellingen van het project nieuwbouw Salem binnen de gestelde kaders (geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit).  Dit is een project van DSV waarbij de gemeente garant staat. Dit maakt de verhouding tussen gemeente en DSV complex.  Je bent een stevige projectleider met ervaring met de VVT-sector en goede onderhandelingsvaardigheden. 

Ambtelijk opdrachtgever: 

Als AO draag je bij aan de  verbetering van de leefomgeving van Katwijk door efficiënte en effectieve uitvoering van projecten op gebied van iteenlopende projecten (o.a. wonen/infrastructuur/maatschappelijk vastgoed), de nadruk ligt aanvankelijk op projecten met een maatschappelijk karakter.

Samen met de projectleiders en bestuurlijk opdrachtgever (‘gouden driehoek’) vorm je het fundament van projectmanagement. Je bekleedt een flexibele rol, van doortastende actie tot strategisch advies. 

 


Verantwoordelijkheden:

Projectleider: 

 • Het regie voeren op alle activiteiten die nodig zijn om het door de gemeente gewenste projectresultaat te bereiken op een projectmatige wijze, zoals omschreven in het Katwijkse handboek voor projectmatig werken. 
 • Afstemming met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers over de opzet, inhoud en besluitvorming van projecten, inclusief rapportages over GROTIK-aspecten. 
 • Opstellen en afhandeling van bestuurlijke beslisdocumenten. Het college en raad informeer je over de voortgang. 
 • Inhoudelijk/functioneel leidinggeven aan een projectteam. 
 • Onderhandeling met marktpartijen, overlegt met inwoners en stakeholders, juridische procedures uitvoeren en zorgen dat overeenkomsten worden gesloten.

Ambetelijk opdrachtgever: 

 • Adviseren van de bestuurder en projectmanager op strategisch niveau.
 • Afstemmen beschikbare middelen op bestuurlijke eisen en wensen en ziet toe op het opstellen en vaststellen van projectdocumenten.
 • Faciliteren projecten (mensen en middelen) en verzorgen van draagvlak en rugdekking in de projectomgeving.
 • Intervenieren als de projectkaders in het geding dreigen te komen, signaleren scopewijzigingen en stuurt op nieuw te behalen projectresultaat en legt periodiek verantwoording af aan de directie en bestuur.
 • Sparringpartner van programmamanagers en opgavemanagers vanuit de regie.
 • Als inhoudelijk rechterhand van de clustermanager (samen met de andere twee ambtelijk opdrachtgevers) en de directie, draag je bij aan kwaliteits- en efficiencyverbeteringen van cluster PPO en de raakvlakken met andere clusters.

Planning
Start publicatie: 09-07-2024
Vragenstellen tot (NVI): 11-07-2024 11:00
Beantwoording vragen: 11-07-2024
Offertes indienen tot: 17-07-2024 23:59
Beoordeling offertes (vanaf): 18-07-2024
Verwachte terugkoppelingsdatum: 23-08-2024


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren